Menu
Sepetiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


 


1      TARAFLAR


Bu sözleşme,


SATICI:


Ünvanı            : Sora Scarfs


Adresi             : Yeni Camii Cad. Hobyar Mah. Cemal Bey Sok. Yeni Vakıf İş Hanı No:2 Kat:1 D.11 Eminönü Fatih İstanbul


Telefon            : +90 530 946 1416


Faks                :


E-mail             : : sorascarfs@gmail.com


(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)


ile


MÜŞTERİ:


Adı/Soyadı/Ünvanı      


Varsa T.C. Kimlik No, Vergi No           


Adresi 


Telefon


Email  


(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)


arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılmıştır.


2      SÖZLEŞME KONUSU


2.1. sorascarfs@gmail.com (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) adresinde yayın yapan SATICI, internet üzerinden faaliyet alanı dahilinde ürünlerinin satış ve pazarlaması işlemlerini de yürütmektedir. İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI`nın SATICI`ya ait Web Sitesinden, elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak tüketici ve SATICI sıfatlarına haiz olan tarafların, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


2.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret) uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


sorascarfs@gmail.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme, üyelik sözleşmesi, kişisel veriler hakkındaki bilgilendirme metni ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


3      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ


ÜRÜN BİLGİLERİ:


Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.


*Mal/Ürün türü          :


*Marka/Model           :


Rengi                          :


*Adedi                                    :


*Satış Fiyatı(KDV’siz)            :


Kargo Ücreti              :


Ödeme Şekli               :


*Teslimat Adresi        :


Teslim Edilecek Kişi   :


*Fatura Adresi                       :


3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir.


3.2. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.


3.3. İş bu sözleşmede yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sonuç ve sorumluluğu ALICI kabul eder. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekliğinden emin olana kadar ve gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.


3.4.SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde, ALICI’ya ulaşana kadar siparişin yürürlüğe koyulmasını dondurur ve ALICI’nın bu süre zarfında kendisiyle iletişime geçmesini bekler. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa veya ALICI, SATICI’ya ulaşmazsa SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.


4      SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER


4.1. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …………………. tarihidir.


4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen ve ortaya çıkmasıyla SATICI’nın sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, gümrük sırasında ortaya çıkabilecek engeller, ülkelerin ihracat sırasındaki politikaları, OHAL, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.


4.3. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine ödenir.


4.4. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


5      SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1. Satıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinde kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.


5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler sorascarfs@gmail.com alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.


5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ve buna istinaden SATICI internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat ve diğer tüm hatalarından SATICI sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve/veya alacak iddiasında bulunamaz.


5.4. sorascarfs@gmail.com kredi kartı (Visa, MasterCard, vs) ile alışveriş yapılabilir. 


5.5. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.


5.6. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


5.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


 


6      ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.


6.2. ALICI, sorascarfs@gmail.com internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.


6.3. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sorascarfs@gmail.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


6.4. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi ve kesinlikle kullanmamış olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.


7      ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR


 


ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşmenin ALICI tarafından SATICI’ya ait internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi vermesinden gerekse ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.


 


•       SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,


•       Ürün/Ürünlerin SATICI’ya ait internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,


•       SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,


•       Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,


•       Sözleşme konusu Ürün/Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürün/Ürünler temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel)


•       Ürün/Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,


•       Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,


•       ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,


•       ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,


•       Cayma hakkı olan ürünlerde Ürün, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,


•       Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leriiçin ALICI'ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI'dan ek tahsilatlar dahil),


•       ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı.


 


8      SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ


8.1. SİPARİŞ:


8.1.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil Amerikan Doları tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, banka posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.


8.1.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.


8.1.3. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip, seçimlik haklarından hangisini kullandığı sorulur ve onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir. Ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir ve ücret iadesi yapılabilir.


8.1.4. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.


8.2. ÖDEME:


8.2.1. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde kendisine teslim edildiği şekilde, kullanılmamış olarak SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.


8.2.2. ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9      SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ


9.1. SEVKİYAT: